Integrering og asyl

Travelt for konvertitt team

Det har vært heftig travelt og gøy. Bare de fire siste ukene har vi vært inni i 3 konvertittsaker. To av dem har så langt endt med innkallelse til nemdmøte hos UNE. Den tredje venter svar etter at vi som team brukte 40-50 timer med å få oversikten over i hvor stor grad han har forlatt sin gamle tro og fått grepet på sin nye kristne tro. Flere har kommet fra ulike deler av landet. 

En av sakene tapte 1-2 i nemd, men han som stemte for var den eneste med teologisk kompetanse. Han hadde bakgrunn fra arbeid i Midt Østen og hans begrunnelse for å stemme for er svært intressant. Nok til at støttegruppe og advokatteamet  er enig om å bringe saken inn for domstolen. Advokatene «våre» jobber dugnad og vi får prisen ned i 1/3 av vanlig kostnad. 

Det har lenge vært behov for en større kvalitet i alle ledd av en konvertittvurdering. Mange menigheter døper for tidlig. I beste fall på bakgrunn av en kristen bekjennelse og oppmøte til aktivitet. For de som faker en tro er det for enkelt å ikke måtte gå dypere. Også for de som har et genuint ønske om å skifte tro er det viktig at vi møter vedkommende med respekt for at det tar tid å slippe taket i gammel tro. Konvertitt teamet hjelper både konvertitt og menighet i å se inn på hvor mye f.eks islamsk man enda holder fast på. Det er viktig å få smakt og kjent at Herren er god, få trygghet til å ta et oppgjør med tidligere vaner, holdninger og tankegods.

 Det er mulig å si at Bibelen ikke krever så mye for å bli døpt. Men i asylsaker hvor konvertering er en del av saken, bør man vite at en overfladisk dåp ofte gir inntrykk av falsk tro selv når den er ekte. Det er f.eks ulikt verdisystem mellom Asia og Europa. Miste ansikt er høyt oppe på Asia lista, mens løgn/sannhet er høyt oppe på den europeiske. Nåde, kors og tilgivelse er mye enklere å forstå for en europeer. Man kan komme oppi genuine konvertitter som i liten grad klarer å gjøre greie for viktigheten av Jesu død og oppstandelse, men når du graver dypere så oppdager du kanskje en dyptgående frihet og fred med konsekvenser for identitet,  som bare kan komme fra et personlig møte med den oppstandne Jesus. 

Det er f.eks også likheter innen deler av Sjia islam og kristen tro. Hvis du ikke vet om det, så kan du lett døpe en vedvarende muslim som bruker en unntaksregel i sin tro. 

Det tar tid og kompetanse å finne ut av dette og på konvertitteamet i IMI Kirken klarer vi nå å øke kompleksiteten til de kirkelig attestene. Vi tror at gjennom at vi beskriver et helhetlig bilde av konvertitten at vi får bidra til at Norge i mindre grad sender ut relle konvertitter. Konsekvensen av utsendelse er at ung kristen tro blir kneplet i samfunn som med frykt holder folk borte fra en fri utøvelse av deres tro. I noen tilfeller fører det til forfølgelse, fengel, tortur eller død. I begge tilfeller bryter Norge dermed internasjonal lov som vi som nasjon har sluttet oss til. 

Det er en økt vilje i UDI/UNE å sikre seg teologisk kompetanse i vurderingen. Det lover godt, men selv med en seks timers nemdsmøte vil man ikke klare å danne seg et reelt bilde. Det er fortsatt mulig å lure, det er fortsatt mulig å ikke klare å vise  at det er mer enn innlært trossetninger. Vårt ønske er å bidra til å gjøre det lettere for UDI/UNE å ha en god oversikt over konvertittens trosutvikling før de fatter vedtak. Vi har ikke en ambisjon om å lure forvaltningen eller naivt tro på alle som hevder seg konvertitt. Det er viktig at kirka gjøre troverdig og grundig jobb! Alt vi ønsker er at forvaltningen får fattet et vedtak på et solid grunnlag. 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s