Integrering og asyl

Slik gikk det da politiet i Oslo møtte Arne Viste!

Her kommer Arne sitt møtereferat. Det er sendt i kopi til Oslo politiet. Arne bad om at samtalen ble tatt opp. Det ble det ikke gitt anledning til. Arne bad politiet signere sine hoveduttalelser i samtalen, det ville de ikke. Likevel en god samtale som varte i to timer. Her er Arnes referat som politiet er invitert til å kommentere, korrigere eller utfylle:

Arne skriver:

Dette er ikke noe møtereferat: Det er Arne Vistes personlige notater fra møtet. Politiet

får kopi for sin informasjon, og står fritt til å bekrefte eller korrigere eller forholde seg

tause..

Sted Politihuset i Oslo

Tid Onsdag 13.9.2017 ca. kl 12:15‐14:15

Tilstede Arne Viste og Vegard Rødås

Arne spurte om vi skulle gjøre lydopptak av samtalen. Det ønsket ikke politiet. Arne aksepterte. Begge parter var enige om at ingen ville gjøre opptak.

Arne Viste spurte om Vegard Rødås visste om kilder som ble hemmeligholdt overfor Arne Viste, eksempelvis juridiske vurderinger gjort av departement, direktorat eller politiet i Stavanger. Vegard Rødås benektet at det fantes slike kilder. Han hadde ikke annen kompetanse enn sin egen å støtte seg på i saken.

Begge parter var enige om at påbudet gitt av Grunnlovens §110 er en

programforpliktelse til landets myndigheter. Det er ikke slik at påbudet gir en individuell juridisk og absolutt rett til arbeid. Hvorvidt myndighetene lykkes med å oppfylle påbudet eller ei, egner seg ikke for domstolsbehandling.

Vegard Rødås bekrefter at politiet i Oslo den 8.9.2017 nedla arbeidsnekt til den ansatte i Plog AS. Det var likevel ikke besluttet om forholdet skulle følges opp med en anmeldelse eller ei. Plog AS informerte om at arbeidet fortsatte også på lørdag, mandag, tirsdag og onsdag, etter at arbeidsnekten var avsagt, da vi ikke anerkjenner

arbeidsforbudet for å være lovlig. Og at arbeidet vil fortsette inntil vi har en juridisk avklaring i saken.

Vegard Rødås anerkjente forbudet gitt av Grunnlovens §110 for å være del av gjeldende norsk lov og rett, og anså seg forpliktet på det. Forbudet lyder: «… de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens

pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av

Grunnlovens pålegg.»

Vegard Rødås anså likevel ikke fredagens arbeidsnekt til Plog AS sin ansatte for å stride med det siterte forbudet. Han ville ikke begrunne dette utover den allerede avsagte synspunkt om at utlendingsloven likevel forbød slikt arbeide. Til støtte for det syn ble Lex Specialis prinsippet nevnt.

Vegard Rødås synspunkt om grunnlovens §110 ble av Arne Viste skriftlig oppsummert som følger:

Forbudet i grunnlovens §110 er gjeldende norsk rett.

Forbudet i grunnlovens §110 er ikke til hinder for den arbeidsnekt som ble gitt Plog AS sin ansatte den 8.9.2017

Politiet vil ikke begrunne dette, da de mener det allerede er tilstrekkelig

begrunnet i epost sendt 08:58:40 samme dag

Arne Viste ba Vegard Rødås om å signere denne oppsummeringen i tre korte setninger. Det ville Vegard Rødås ikke. Arne Viste uttrykte frustrasjon over at politiet

ikke ville signere på sine egne uttalelser og synspunkt. Det reduserer nytteverdien av

slike samtaler som dette inn mot en kommende domstolsbehandling, da skriftlige kilder er lettere for domstolen å foholde seg til enn muntlige påstander.

Arne Viste tok til etteretning at politiet hemmeligholder navnet på de to

polititjenestemennene som stanset arbeidet

Arne Viste uttrykte frustrasjon over ikke å bli varslet som arbeidsgiver når arbeidet ble stanset. Vegard Rødås ga et inntrykk av det skyldes at politiet var usikre på om han arbeidet for Plog AS eller for kunde av Plog AS. Arbeidskontrakt og utskrift fra siste

lønnsslipp er derfor vedlagt denne epost så det ikke skal være tvil lengre.

Arne Viste hevdet sin rett til ikke å bli utsatt for forhåndsdømming. Vegard Rødås mente likefullt politiet hadde andeldning å hevde sitt synspunkt i saken. Dessuten fantes det ikke noen sak eller mistanker mot Plog AS for øyeblikket.

Vegard Rødås hadde ikke innvendinger til Stavangerpolitiets henleggelse. Han hadde ikke satt seg inn i den, og derfor ingen meninger. Han mente «henleggelse grunnet

bevisets stilling» tydet på at det var tvil om sakens realiteter. Arne Viste informerte om at påtalejurist Kjetil Remman hadde sagt på telefon at det ikke var tvil om sakens realitet ‐ tvilen handlet om det juridiske.

Framsatte påstander fra tjenestemenn om at arbeidet var svart var ikke nødvendigvis å betrakte som beskyldninger rettet mot Plog AS, mente Vegard Rødås, men kunne like

gjerne være uttalelser gitt på generelt grunnlag i slike saker.

Arne Viste minnet Vegard Rødås om at det ikke er han som er ansvarlig for et lovverk som tilsynelatende kan vikre inkonsistent og i strid med seg selv.

Det er Stortinget som har bestemt loven, og må ta ansvar for kvaliteten. Arne Viste oppmuntrert Vegard Rødås om å sende ballen tilbake til politikerne slik at de kan vedta lover som ikke åpner for tvil i slike saker, og at det ikke var politets rolle å forsvare politikerne mot

konsekvensene av slike svakheter i lovverket. Alle andre etater gjør nå sitt beste for å sende saken tilbake til Stortinget. Påtalemyndigheten gjorde det ved å henlegge saken. Skattedirektoratet gjør det ved nå legge til rette for mer effektiv

skattehåndtering av slike ansettelser. Arbeidstilsynet gjør det ved ikke å opprette tilsynssak mot Plog AS. Det er liten grunn til at Oslo‐politiet bør ta en slik rolle. Vegard Rødås sa dette var faktorer politiet ville vurdere i behandlingen av saken videre.

Arne Viste minnet Vegard Rødås om de etiske retningslinjene for statstjenesten. De etiske retningslinjene innledes med:

«Statsansatte skal ikke la hensynet til virksomhetens prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.»

Arne Viste minne om faren ved å gå i forsvar og bruke kreftene på å forsvare eksisterende praksis, i stedet for å gjøre vurderingen på fritt grunnlag. Vegard Rødås var enig.

Arne Viste takket for møtet!

PS.

Etter møtet besøkte Arne Viste den kunde som hadde benyttet den ansatte. Kunde sa opp avtalen med Plog AS, da Plog AS ikke kunne fremskaffe skriftlig bekreftelse fra

politiet på at arbeidsnekten ikke var en misforståelse. Plog AS informererte den ansatte om at arbeidsforholdet likevel ville fortsette, og at han ville bli gitt

arbeidsoppgaver med registrering av bruktbøker. Plog AS vil holde Oslopolitiet ansvarlige for de økonomiske konsekvensene av inntektstapet dette medfører for

selskapet, da vi anser arbeidsnekten for å bryte med grunnlovens forbud mot slik arbeidsnekt.

DS.

Mvh. Arne Viste

Daglig leder i Plog AS

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s